Panorama Przemyśla ze wzgórza zamkowego

Przemyśl – Verdun wschodniego frontu

Wiedzieliście, że Przemyśl to jedno z najstarszych polskich miast? Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 981 roku, kiedy na Lachach (Polakach) zdobywa je Ruś Kijowska. Przez kolejne stulecia miasto zmieniało wielokrotnie swoich gospodarzy, by ostatecznie zostać przyłączone do Królestwa Polskiego w 1340 roku przez Kazimierza Wielkiego.  Przez kolejne stulecia Przemyśl rozwijał się na pograniczu świata…