Krynica Zdrój poza sezonem. Czy warto przyjechać?

W okolicach listopada i grudnia ten temat przewija się nieustannie w prasie, radiu i telewizji.  Nawet podczas koleżeńskich rozmów ciężko się od niego odciąć, a powtarzany nabiera formę samospełniającej się przepowiedni. Trafiło i na nas, choć wyznajemy zasadę że nie ma złej pogody. Przyznajemy się otwarcie- i nas dopadł w tym sezonie słotno-deszczowy kryzys. Coraz…